نمایش یک نتیجه

اتو بخار فیلیپس GC2991

امکان تولید بخار مداوم تا 40 گرم بر دقیقه. امکان تولید بخار عمودی: عملکرد بخار عمودی برای شما این امکان