مکمل آب مرکبات گیری ماشین آشپزخانه کن وود AT312

تومان1,200,000
مناسب برای مدل های : KVC5001P , KVC5001Y , KVC5001G, KVC5001B , KVL4100S , KVL4120S , KVL4154S, KVL4120S, KVL4154S , KVL4170W