رینگ دور سبد پنکه پارس خزر

تومان40,000تومان90,000
مناسب برای تمتمی پنکه های پارس خزر : 2030 ,3010, 2040 , 4010 , 4030 , 4060 , 4070 ,