محور (شفت) غذاساز فیلیپس HR7778

تومان733,700
مناسب برای مدل های : HR7775 - HR7772 - HR7757 - HR7774 - HR7776 - HR7782 - HR7778    

درب آب میوه گیری غذاساز فیلیپس HR7778

تومان1,309,000
مناسب برای مدل های : HR7778 - HR7775 قطعه در آب میوه گیری غذاساز فیلیپس HR7778 به همراه فشاری عرضه می شود.